LOGOWANIE

KWALIFIKACJA FRK3 - TEST WIEDZY NR 4

Pytanie nr 31
Tworzysz portfolio swoich projektów fryzur. Jakie z poniższych zdjęć najlepiej wybrać do prezentacji swojej pracy?

A.
B.
C.
D.