LOGOWANIE

KWALIFIKACJA FRK3 - TEST WIEDZY NR 4

Pytanie nr 9
Jaki jest najważniejszy aspekt do uwzględnienia podczas wykonywania fryzury męskiej na podstawie projektu?

A.
B.
C.
D.