LOGOWANIE

KWALIFIKACJA HAN3 - TEST WIEDZY NR 2

Pytanie nr 16
Do której grupy tematycznej układu klasowego należy książka "Atlas anatomiczny człowieka"?

A.
B.
C.
D.