LOGOWANIE

KWALIFIKACJA HAN3 - TEST WIEDZY NR 2

Pytanie nr 14
Podczas oceny wydawnictwa pod względem edytorskim i księgoznawczym, zwracasz uwagę na styl i kierunek artystyczny ilustracji. Przyglądasz się ilustracjom w książce, które wyraźnie nawiązują do stylu impresjonizmu. Które z poniższych cech są charakterystyczne dla tego stylu?

A.
B.
C.
D.