LOGOWANIE

KWALIFIKACJA HAN3 - TEST WIEDZY NR 2

Pytanie nr 29
Przy ocenie wydawnictwa pod względem edytorskim i księgoznawczym zauważasz, że ilustracje w książce są wykonane w stylu kubistycznym. Jakie są typowe cechy tego stylu?

A.
B.
C.
D.