LOGOWANIE

KWALIFIKACJA HAN3 - TEST WIEDZY NR 2

Pytanie nr 28
Rozważ następującą tabelę przedstawiającą różne techniki drukarskie:
Technika drukarska Zastosowanie
Druk offsetowy Wydawnictwa wielonakładowe
Druk cyfrowy ?

Wskaż, które z poniższych zastosowań najlepiej pasuje do druku cyfrowego.
A.
B.
C.
D.