LOGOWANIE

KWALIFIKACJA HAN3 - TEST WIEDZY NR 2

Pytanie nr 6
Która z poniższych opcji najlepiej opisuje różnicę między drukiem cyfrowym a offsetowym?

A.
B.
C.
D.