LOGOWANIE

KWALIFIKACJA HAN3 - TEST WIEDZY NR 2

Pytanie nr 21
Oceń, który z poniższych aspektów nie jest brany pod uwagę podczas oceny walorów artystycznych oprawy książki.

A.
B.
C.
D.