LOGOWANIE

KWALIFIKACJA HAN3 - TEST WIEDZY NR 2

Pytanie nr 24
Podczas tworzenia opisu bibliograficznego dla artykułu z czasopisma naukowego napotkałeś na problem z identyfikacją jednego z elementów. Który z poniższych elementów NIE jest wymagany w opisie bibliograficznym artykułu według ISBD?

A.
B.
C.
D.