LOGOWANIE

KWALIFIKACJA HAN3 - TEST WIEDZY NR 2

Pytanie nr 1
Zidentyfikuj rodzaj tematu w haśle przedmiotowym: "Wojny światowe - historia - XX wiek".

A.
B.
C.
D.