LOGOWANIE

KWALIFIKACJA HAN3 - TEST WIEDZY NR 2

Pytanie nr 2
Zidentyfikuj rodzaj tematu w haśle przedmiotowym: "Psychologia - teorie - XX wiek".

A.
B.
C.
D.