LOGOWANIE

KWALIFIKACJA HAN3 - TEST WIEDZY NR 2

Pytanie nr 16
Przygotowujesz bibliografię na temat powieści napisanych w języku hiszpańskim. Określ rodzaj zasięgu tej bibliografii.

A.
B.
C.
D.