LOGOWANIE

KWALIFIKACJA HAN3 - TEST WIEDZY NR 2

Pytanie nr 28
Rozważ następującą tabelę, która przedstawia różne wydawnictwa i ich opisy bibliograficzne. Wybierz odpowiedź, która najlepiej pasuje do opisu bibliograficznego książki "Wprowadzenie do bibliotekarstwa" autorstwa Jana Kowalskiego, wydanej w 2010 roku przez wydawnictwo "Biblioteka".
Wydawnictwo Opis bibliograficzny
Wprowadzenie do bibliotekarstwa Kowalski, J. (2010). Wprowadzenie do bibliotekarstwa. Biblioteka.
A.
B.
C.
D.