LOGOWANIE

KWALIFIKACJA HAN3 - TEST WIEDZY NR 2

Pytanie nr 38
Przygotowujesz ofertę handlową dla księgarni. Jaki element nie powinien być uwzględniony w ofercie?

A.
B.
C.
D.