LOGOWANIE

KWALIFIKACJA HGT5 - TEST WIEDZY NR 2

Pytanie nr 21
Rozważając cechy charakterystyczne usług hotelarskich, które z poniższych stwierdzeń jest prawdziwe?

A.
B.
C.
D.