LOGOWANIE

KWALIFIKACJA HGT5 - TEST WIEDZY NR 2

Pytanie nr 8
Które z poniższych narzędzi jest najbardziej odpowiednie do usuwania suchych liści z trawnika?

A.
B.
C.
D.