LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS17 - CZERWIEC 2011

Pytanie nr 27
Pacjenci ze schorzeniami wątroby upośledzającymi jej sprawność powinni zażywać leki metabolizowane w wątrobie

A.
B.
C.
D.