LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS17 - CZERWIEC 2011

Pytanie nr 23
Jod (Jodum) to

A.
B.
C.
D.