LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS17 - CZERWIEC 2011

Pytanie nr 44
Leki znoszące uczucie niepokoju i lęku to

A.
B.
C.
D.