LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS17 - CZERWIEC 2011

Pytanie nr 9
Do pochodnych fenylopirazolonu wykazujących działanie przeciwgorączkowe i przeciwbólowe należy

A.
B.
C.
D.