LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS17 - CZERWIEC 2011

Pytanie nr 42
Dobór odpowiedniej wielkości opłatków skrobiowych uzależnia się od

A.
B.
C.
D.