LOGOWANIE

KWALIFIKACJA HGT12 - TEST WIEDZY NR 6

Pytanie nr 39
Porównaj mąkę pszenną i mąkę żytnią. Która z poniższych odpowiedzi prawidłowo opisuje różnice między tymi dwoma rodzajami mąki?

A.
B.
C.
D.