LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS17 - CZERWIEC 2011

Pytanie nr 32
Są to dawki przeciętne, wywołujące u chorego zamierzone działania lecznicze, zapobiegające lub diagnostyczne. Opis ten dotyczy dawek

A.
B.
C.
D.