LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS17 - CZERWIEC 2011

Pytanie nr 27
Wskaż grupę preparatów blokujących receptory β.

A.
B.
C.
D.