LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS17 - CZERWIEC 2011

Pytanie nr 43
Ile gramów Perhydrolu należy użyć w celu otrzymania 120,0 g 3% wody utlenionej?

A.
B.
C.
D.