LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS17 - CZERWIEC 2011

Pytanie nr 32
Ammonii sulfobituminosulfonas może być wykorzystany do sporządzenia następujących postaci leku:

A.
B.
C.
D.