LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS17 - CZERWIEC 2011

Pytanie nr 1
Odmowa realizacji recepty, a tym samym wydania produktu leczniczego, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia, którego fragment przedstawiono, może nastąpić
A.
B.
C.
D.