LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS17 - CZERWIEC 2011

Pytanie nr 19
Zmieszanie dwóch lub większej ilości substancji prowadzi zwykle do wzajemnego obniżenia temperatury topnienia. W pewnych przypadkach tak znacznego, że mieszanina może się rozpływać lub topić już w temperaturze pokojowej.

Opis ten dotyczy par substancji:

A.
B.
C.
D.