LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS17 - CZERWIEC 2011

Pytanie nr 37
Jaką ilość etanolu 95° i wody oczyszczonej należy odważyć aby wykonać receptę?

etanol 95% objętościowych - 92,45% wagowych
70% objętościowych - 62,40% wagowych
A.
B.
C.
D.