LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE3 + EE22 - CZERWIEC 2008

Pytanie nr 33
Wykonywanie programu "instrukcja po instrukcji" w tzw. trybie pracy krokowej mikroprocesora ma na celu

A.
B.
C.
D.