LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS17 - CZERWIEC 2011

Pytanie nr 3
Urządzenie wyposażone w filtry HEPA, zapewniające warunki aseptyczne, to

A.
B.
C.
D.