LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS17 - CZERWIEC 2011

Pytanie nr 8
Jeśli poszkodowany jest przytomny i występuje krwawienie z nosa należy:

A.
B.
C.
D.