LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS17 - CZERWIEC 2011

Pytanie nr 13
Przy zatruciu lekami, u osób przytomnych należy

A.
B.
C.
D.