LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS17 - CZERWIEC 2011

Pytanie nr 3
Jaka jest maksymalna dawka jednorazowa fosforanu kodeiny dla 5 letniego dziecka obliczona, ze wzoru Younga:
A.
B.
C.
D.