LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS17 - CZERWIEC 2011

Pytanie nr 19
Które grupy leków wykazują małą rozpiętość terapeutyczną?

A.
B.
C.
D.