LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS17 - CZERWIEC 2011

Pytanie nr 9
Jaką ilość gumy arabskiej należy użyć do wykonania 100,0 g Emulsio oleosae?

A.
B.
C.
D.