LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS17 - CZERWIEC 2011

Pytanie nr 12
Lek sporządzony na podstawie przedstawionej recepty jest
A.
B.
C.
D.