LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS17 - CZERWIEC 2011

Pytanie nr 3
W leczeniu astmy oskrzelowej stosuje się preparaty podawane drogą wziewną zawierające

A.
B.
C.
D.