LOGOWANIE

KWALIFIKACJA OGR1 - TEST WIEDZY NR 4

Pytanie nr 14
Podaj nazwę gatunku rośliny ozdobnej, która jest często wykorzystywana w florystyce jako roślina doniczkowa i charakteryzuje się dużymi, błyszczącymi liśćmi i czerwonymi kwiatami.

A.
B.
C.
D.