LOGOWANIE

KWALIFIKACJA OGR1 - TEST WIEDZY NR 3

Pytanie nr 34
Wskaż gatunek rośliny ozdobnej, który jest często wykorzystywany w florystyce ze względu na swoje długie, smukłe pędy i jest zaliczany do grupy roślin zielonych.

A.
B.
C.
D.