LOGOWANIE

KWALIFIKACJA OGR1 - TEST WIEDZY NR 3

Pytanie nr 4
Jako florysta, musisz być świadomy znaczenia normalizacji krajowej dla Twojego zawodu. Wskaż, który z poniższych aspektów NIE jest korzyścią wynikającą z przestrzegania norm krajowych.

A.
B.
C.
D.