LOGOWANIE

KWALIFIKACJA OGR1 - TEST WIEDZY NR 3

Wolisz testy bez reklam?
WYŁĄCZ REKLAMY TERAZ
Pytanie nr 15
Rozważ następującą tabelę przedstawiającą ocenę zgodności kompozycji florystycznej z normą jakości:
Kryterium Ocena
Zastosowanie technik florystycznych 5
Wybór i kondycja roślin 4
Zgodność z zamówieniem klienta 3
Estetyka kompozycji 5
Które z poniższych stwierdzeń jest prawdziwe na podstawie powyższej tabeli?
A.
B.
C.
D.