LOGOWANIE

KWALIFIKACJA OGR1 - TEST WIEDZY NR 3

Pytanie nr 33
Podaj, które z poniższych oznaczeń odpowiada normie europejskiej.

A.
B.
C.
D.