LOGOWANIE

KWALIFIKACJA OGR1 - TEST WIEDZY NR 3

Pytanie nr 2
Rozważasz wykonanie kompozycji florystycznej. Wskaż, który z poniższych elementów jest najważniejszy podczas planowania kompozycji.

A.
B.
C.
D.