LOGOWANIE

KWALIFIKACJA OGR1 - TEST WIEDZY NR 3

Pytanie nr 37
Kiedy planujesz kompozycję florystyczną, jakie znaczenie ma zasada kontrastu?

A.
B.
C.
D.