LOGOWANIE

KWALIFIKACJA OGR1 - TEST WIEDZY NR 4

Pytanie nr 9
Przygotowujesz dokumentację projektową dekoracji roślinnej dla eventu plenerowego. Jakie dodatkowe informacje powinny znaleźć się w Twoim projekcie?

A.
B.
C.
D.