LOGOWANIE

KWALIFIKACJA OGR1 - TEST WIEDZY NR 4

Pytanie nr 16
Za pomocą jakiego narzędzia programu komputerowego do tworzenia dokumentacji projektowej dekoracji roślinnej można najlepiej przedstawić złożone elementy kompozycji?

A.
B.
C.
D.