LOGOWANIE

KWALIFIKACJA OGR1 - TEST WIEDZY NR 3

Pytanie nr 16
Zidentyfikuj epokę historyczną, w której dekoracje florystyczne były często wykorzystywane do wyrażania uczuć i emocji, a każdy kwiat miał swoje symboliczne znaczenie.

A.
B.
C.
D.