LOGOWANIE

KWALIFIKACJA OGR1 - TEST WIEDZY NR 4

Pytanie nr 26
Wybierz styl kompozycji roślinnej, który jest często stosowany w ceremoniach takich jak śluby i chrzciny ze względu na jego formalność i elegancję.

A.
B.
C.
D.