LOGOWANIE

KWALIFIKACJA OGR1 - TEST WIEDZY NR 3

Pytanie nr 13
Zidentyfikuj styl kompozycji roślinnej, który charakteryzuje się swobodnym układem roślin, naciskiem na naturalność i różnorodność materiałów.

A.
B.
C.
D.